För att Du skall bli nöjd med dina solskyddsprodukter, är det givetvis viktigt att måttagningen blir rätt gjord.

Måtten skall alltid anges i centimeter, eftersom precision vid montering av alla solskyddsprodukter är viktig för att få ett bra slutresultat…

Alla mått som du anger skall vara totalmått för den beställda produkten. Vi vill alltså veta hur bred din solskyddsprodukt skall vara. Inte hur brett ditt fönster är. Detta betyder att vid t.ex.nischmontering, måste du se till att minska bredden något, för att solskyddet skall få plats utan problem.

Mät gärna en gång och skriv upp dina mått och gör sedan en kontrollmätning för att undvika felmått.

 

mata_fonster